Rodant entre yurtes

Yurta prop del coll de Chiyrchik (Kyrgyzstan)

Yurta nòmada prop del coll de Chyiyrchyk.

 

Havent passat unes quantes setmanes dominades pel paissatge desèrtic i les ciutats majestuoses, Kyrgyzstan se’ns presentava com un vertader oasis dins l’Àsia central. El país prometia ser un gran canvi a nivell visual (que ens permetria retrobar-nos amb l’alta muntanya i els verds prats de pastura o jailoos) i a nivell cultural (degut a la naturalesa nòmada de les seves gents). Un contrast constant reforçat per la calidesa de la seva població.

L'Anar dins la seva yurta (Kyrgyzstan)

L'Anar dins la seva yurta, després d'oferir-nos un berenar revitalitzador enmig de la pluja.

 

Kyrgyzstan ha estat breu però intens. Hi haurem de tornar segur.

Després de “l’empatx” uzbek, arribar a Osh va ser crucial per la nostra salut mental. Trobar la frontera va resultar una àrdua tasca que ens va comportar el doble de kilòmetres del previst però travessar-la va ser un encert. Per temes burocràtics i d’agenda, ja des de Tashkent, vam haver de descartar l’alternativa més llarga, la que voltava el país de dalt a baix a la recerca de yurtes i paissatges d’excepció. Però vam treure tot el suc possible al “pla B”, la via ràpida cap a la frontera xinesa. Van ser 7 dies enganxats a l’objectiu de la càmera intentant copsar des de l’agitada activitat del basar d’Osh a la calma i la bellesa natural de la carretereta que ens havia de menar a Kitai (tal com anomenen per aquelles terres a la República Popular) passant per un tastet de la vida rural (dins les tendes nòmades i entre ramats). Un paradís.

Al basar d'Osh II (Kyrgyzstan)

Dinar popular al basar d'Osh (amb el típic barret kyrgyz).

 

Però com sol passar, va haver-hi un revers de la moneda: el retorn de la neu. Sí, sí, en ple mes de maig vam haver de treure la pols a l’anorak, els guants i la bufanda. Mentre suàvem cada metre dels colls de Chyiyrchyk (2389 m.) i Taldik Ashuu (3615 m.) anàvem veient com la neu s’apropava perillosament als nostres pedals. Com a bons optimistes que som, però, ni ens plantejàvem arribar a tocar-la amb les mans. No obstant, finalment el destí ens la va tornar a jugar i la neu ens va barrar el pas, un cop més, sortint de Sari Tash, a 80 km. de la frontera. I quan dic neu em refereixo a molta neu.

Sari Tash II (Kyrgyzstan)

Sari Tash, un poblet entre Kyrgyzstan, Tadjikistan i la Xina.

 

Gruix suficient per tallar l’activitat transportista dels camioners kyrgyzos, tajyks i xinesos i per fer-nos baixar de la bici, desmuntar totes les alforges i fer-nos-les passar (una per una!) pel voral de la carretera enfonsant les cames fins als genolls. No cal dir que ens van venir al cap (a mode de dejà vu) tots els moments “all stars” passats a l’est de Turquia i l’oest de l’Iran. Però per sort aquest cop no vam trobar cap periodista rondant la zona.

Camió xinès amb problemes al Coll de Pereval Tomurun (Kyrgyzstan)

Problemes tècnics al Coll de Pereval Tomurun, a pocs kilometres de la frontera xinesa.

Cast.: Después de unas cuantas semanas dominadas por el paisaje desértico y las ciudades majestuosas, Kyrgyzstan se nos presentaba como un verdadero oasis dentro de Asia central. El país prometía ser un gran cambio a nivel visual (que nos permitiría reencontrarnos con la alta montaña y los verdes pastos o jailoos) y a nivel cultural (debido a la naturaleza nómada de sus gentes). Un contraste constante reforzado por la calidez de su población.

Kyrgyzstan ha sido breve pero intenso. Tendremos que volver seguro.

Tras el “empacho” uzbeko, llegar a Osh fue crucial para nuestra salud mental. Encontrar la frontera resultó una ardua tarea que nos supuso el doble de kilómetros de lo previsto, pero cruzarla fue un encierto. Por temas burocráticos y de agenda, ya desde Tashent, nos vimos obligados a descartar la alternativa más larga, la que cruzaba el país de cabo a rabo en busca de yurtas y paisajes de excepción. Pero sacamos todo el jugo posible al “plan B”, la vía rápida hacia la frontera china. Fueron 7 días enganchados al objetivo de la cámara intentando captar desde la agitada actividad del bazar de Osh a la calma y la belleza natural de la carreterita que nos tenía que conducir a Kitai (tal como se llama por aquellas tierras a la República Popular) pasando por una pequeña cata de la vida rural (dentro de las tiendas nómadas y entre rebaños). Un paraíso.

Pero como acostumbra a pasar, también hubo un reverso de la moneda: el retorno de la nieve. Sí, sí, en pleno mes de mayo tuvimos que sacar el polvo al anorak, los guantes y la bufanda. Mientras sudábamos cada metro de los pasos de Chyiyrchyk (2389 m.) y Taldik Ashuu (3615 m.) ibamos viendo como la nieve se acercaba peligrosamente a nuestros pedales. Sin embargo, como buenos optimistas que somos, ni nos planteábamos llegar a tocarla con las manos pero finalmente el destino nos la volvió a jugar y la nieve nos barró el paso, una vez más, saliendo de Sary Tash, a 80 km. de la frontera.
Y cuando digo nieve me refiero a mucha nieve. Grosor suficiente para cortar la actividad transportista de los camioneros kyrgyses, tajyks y chinos y hacernos bajar de la bici, desmontar todas las alforjas y hacernoslas pasar (una por una!) por el arcén de la carretera hundiendo las piernas hasta las rodillas. No hace falta decir que se nos vinieron a la cabeza (a modo de dejà vu) todos los momentos “all stars” pasados en el este de Turquía y el oeste de Irán. Pero por suerte, esta vez no encontramos ningún periodista rondando la zona.


Eng.:
(Cycling among yurts). Having spent a few weeks surrounded by desert-like landscapes and majestic cities, Kyrgyzstan had to be a real oasis in Central Asia. The country promised to be a big visual change (which would allow us to come across with the high mountains once more and the green pastures or jailoos) as well as a cultural one (due to the nomadic nature of its inhabitants). A constant contrast reinforced by the warmth of its people.

Kyrgyzstan was brief but intense. We will certainly return there.

After getting a “bellyful” of Uzbekistan, to reach Osh was crucial for our mental health. To find the border was harder than we expected (we had to pedal twice the distance planned) but to cross it was a success. For bureaucratic and calendar issues, from Tashkent, we had to discard the long way: to cross the country from top to bottom looking for yurts and exceptional landscapes. But we got the most out of the “B plan”: the fast track towards the Chinese border. 7 days trying to capture with our cameras from the hectic activity of the Osh bazaar to the calm and natural beauty of the small road that had to lead us to Kitai (name they use to refer to People’s Republic) including a tasting of rural life (inside the nomadic tents and within herds). A paradise.

But, as usual, there was an other side on the coin: the return of the snow. Yes, indeed, in May (!) we had to dust off the winter jacket, the gloves and the scarf. While we were sweatting every inch of the Chyiyrchyk (2389 m.) and Taldik Ashuu (3615 m.) passes we saw the snow approaching, dangerously, our pedals. However, we are good optimistic and, of course, we didn’t consider the possibility of touching it with our hands. Nevertheless, finally the fate changed against us and the snow blocked our way (once more!) leaving Sari Tash, at 80 km. from the border. And when I say “snow” I mean lots of snow.

Enough thickness to cut the transport activity of the Kyrgyz, Tajyk and Chinese truck drivers and to force us to get off the bikes, remove all the panniers and move them (one by one!) through the shoulder of the road with snow till the knees. Needless to say that all the “all stars” moments past in eastern Turkey and western Iran came back to our minds (as déjà vues). But, luckily, this time we did not find any journalist prowling the area.