Cap a Kyrgyzstan!

Recalculant ruta a Tashkent (Uzbekistan)

Despres de perseguir les ultimes vises i fer calculs, recalculs i recontracalculs; despres d’una setmaneta de sedentarisme burocratic, informatic, operistic, mecanic i gastronomic per la capital del pais; despres de barallar-nos amb els mapes, les dates, els embaixadors, els segells i els canviadors del mercat negre… marxem dema cap a la Vall de Fergana!

La idea es creuar cap a la Xina des de Kyrgyzstan pel punt fronterer d’Irkestan, a mes de  3.000 m. Aixi doncs sembla que finalment ens despedirem dels camps de coto i anirem de nou cap a cotes altes. Calculem posar les rodes a la Xina pels volts del 14 de maig.

Esperem poder-vos explicar el periple uns dies mes tard des de Kashgar, un altre dels mitics enclaus de la Ruta de la Seda, ja a les portes del gran desert del Taklamakan. Fins llavors… Salut!

Cast: Despues de perseguir los ultimos visados y hacer calculos, recalculos y recontracalculos; despues de una semanita de sedentarismo burocratico, informatico, operistico, mecanico y gastronomico por la capital del pais; despues de pelearnos con los mapas, las fechas, los embajadores, los sellos y los cambiadores del mercado negro… nos vamos manana para el Valle de Fergana!

La idea es cruzar para la China des de Kyrgyzstan por el punto fronterizo de Irkestan, a mas de 3.000 m. Asi pues parece que finalmente nos despediremos de los campos de algodon e iremos de nuevo hacia cotas altas. Calculamos poner las ruedas en China hacia el 14 de mayo.

Esperamos poderos explicar el periplo unos dias mas tarde desde Kashgar,  otro de los miticos enclaves de la Ruta de la Seda, ya a las puertas del gran desierto del Taklamakan. Hasta entonces… Salud!

Eng: After chasing the latest visa and making calculations again and again, after a sedentary week solving bureaucratics informatic and mechanical stuff in the capital of Uzbekistan; after quarreling with maps, dates, ambassadors, stamps and black market money changers… we are going tomorrow to the Fergana Valley!

The idea is to enter China from Kyrgyzstan via the Irkestan border point, at more than 3,000 m. So it seems that we will, finally, say goodbye to the cotton fields and go back to high altitudes. We hope to be riding China from May the 14th.

We hope to explain how was everything a few days later, from Kashgar another of the mythical sites of the Silk Road, at the gates of the great desert of Taklamakan. Until then… Enjoy!