Cyber-problemes a Tashkent.

Darrerament hem patit un atac al servidor on allotgem aquest blog. Es per aixo que segurament haureu notat que, els ultims dies, les informacions apareixen desendrecades i que es dificil o impossible accedir a les seccions que teniem a la columna de la dreta. Estem treballant des de Tashkent per posar-ho tot en ordre altre vegada. Esperem que tot funcioni al 100% tant aviat com sigui possible.

Mentrestant, volem agrair l’ajuda de colegues com el Josep Valls que, des de Barcelona, es va passar tota la nit currant, arreglant la destrossa ocasionada i parant el primer cop.

Parlem aviat!


Cast:
El servidor donde alojamos este blog fue atacado el dia 22. Seguramente habreis notado cambios en los ultimos dias: las informaciones aparecen desordenadas y es dificil o imposible acceder a las secciones que habia en la columna de la derecha. Estamos trabajando desde Tashkent para ponerlo todo en orden otra vez. Esperamos que todo funcione al 100% tan pronto como sea posible.

Mientrastanto, queremos agradecer la ayuda de colegas como Josep Valls que desde Barcelona se paso toda la noche currando, arreglando la destroza ocasionada y parando el primer golpe.

Hablamos pronto!


Eng:
Hi! The server where this blog is hosted was attacked on 22th. Surely you noticed changes in the last days, the data appeared out of order and it was difficult or impossible to access the items that were in the sidebar. We are working from Tashkent to put everything in order again.

Meanwhile we thank the help of colleagues like Josep Valls who, from Barcelona,  was  all night working hard on, fixing and stopping the problems that caused the first blow.

Talk to you soon!