Taller 24 hores (IV)

Oh Fortuna!

El determinisme no te lloc a les nostres alforges, sota el meu punt de vista tot el referent a la predestinacio fa tuf de cripta i la roda de la fortuna em grinyola per tot arreu per falta d’engreix en algun punt oblidat de les classes de literatura classica o de les noveles de J.K.Toole.

La Punxa! ,Ezine (Turquia)

''La punxa!''

I aixi vaig, d’esceptic per la vida fins que en una sola setmana punxem el que no hem punxat en 5.000 km. Set vegades! En moments aixi ets capaç de baixar la guardia, rendir-te a lo metafisic i creure que aquella punxa, ferro o vidre i tu estaveu ”citats” per raons que desconeixes a topar tragicament en algun punt de l’espai i del temps. Que hi ha raons superiors que no controlem i que hem de ser bons, pacients i piadosos… I es que quan ja has parxejat i re-parxejat totes les cameres, muntat i desmuntat les cobertes a totes hores, temperatures i humors, tens ganes de donar-li la culpa de tot plegat a algu, diguem-li Deu, diguem-li Fortuna, Desti… o com et surti de la reconsagrada manxa!

Taller de campanya (Turquia)

Un cop has repassat el santoral del dret i del reves et calmes una mica, et poses pragmatic i fas que dos mes dos tornin a sumar quatre descobrint que els pneumatics estan tant prims com una orella de gat i que els hi has donat mes batalla i gamberrades de les que poden aguantar (aquestes ja s’han fet els Bons Homes, la Provença francesa i la tirada de Barcelona a Turquia) i que comencen a donar senyals d’evident fatiga. Segueixes estant igual de fotut. Pero ara ja saps perque, i el que es millor, ja no et caldra ser bo ni piados, sino trobar-ne uns de nous el mes aviat possible i passa que t’he vist!

Partxejant, Pergam (Turquia)

... I el ''parxe!''

 

Cast: El determinismo no tiene lugar en nuestras alforjas, bajo mi punto de vista todo lo referente a la predestinacion hace tufo de cripta y la rueda de la fortuna me chirria por todas partes por falta de engrase en algun punto olvldado de las clases de literatura clasica o de las novelas de J.K.Toole.

I asi voy, de asceptico por la vida hasta que en una sola semana pinchamos lo que no hemos pinchado en 5.000km. Siete veces! En momentos asi eres capaz de bajar la guardia, rendirte a lo metafisico y creer que aquel pincho, hierro o cristal y tu estabais ”citados”, por razones que desconoces, a encontraros tragicamenter en algun punto del espacio-tiempo. Que hay razones superiores que no controlamos y que tenemos que ser buenos, piadosos y pacientes… Y es que cuando ya has parcheado y reparcheado todas las camaras, montado y desmontado las cubiertas a todas horas, temperaturas y humores, tienes ganas de darle la culpa de todo a alguien o algo, llamemosle Dios, Fortuna o Destino… o como te salga de la reconsagrada bomba de aire!

Una vez has repasado el santoral del derecho y del reves te calmas un poco, te pones pragmatico y vuelves a hacer que dos mas dos den cuatro descubriendo que los pneumaticos estan tan finos como una oreja de gato y que les has dado mas batalla y gamberradas de las que podian aguantar (estas ya se han hecho ”Els Bons Homes”, la Provenza francesa y la tirada de Barcelona a Turquia) y que empiezan a dar senales de evidente fatiga. Sigues estando igual de jodido, pero ahora ya sabes el porque, y lo que es mejor, ya no hace falta ser bueno ni piadoso sino encontrar unos nuevos y pasa que te he visto!

 

Eng: There is no place for fates or predestination thoughts in our bike bags, we don’t trust in destiny nor in the wheel of fortune. But when you have 7 flat tires in one week after riding more than 3.000 miles without problems… one must start to belive that something, somebody or whatever is conspiring against you from ”above”.

After this short time as ”believers” we always try to come back to the empiricism to find out that our tires are extremely thin and damaged after these last months of hard ridings! So, we’ll have to find new ones shortly!