Els pares de les bicicletes.

L’Ousman i el Tim, els mecànics de Bike-Gràcia, han estat els nostres consellers mecànics durant tot el procés de preparació del viatge. També són els que, en el seu dia, van muntar peça a peça els nostres mitjans de transport, dues Olov-Bike de les quals us poden parlar molt més ells que nosaltres (en molts aspectes). Sigui com sigui ens han cuidat moltíssim  i es mereixen tot el nostre respecte. Moltes gràcies!
Salut!

Cast Ousman y Tim, los mecánicos de Bike-Gràcia, han sido nuestros consejeros técnicos durante todo el proceso de preparación del viaje. Tambien son los que, en su día, montaron pieza a pieza nuestros medios de transporte, dos Olov-Bike de las que ellos os podrían hablar largo y tendido. Sea como sea nos han cuidado muchísimo y se merecen todo nuestro respeto. Muchas gracias!
Salud!

Eng Ousman and Tim, the mechanics of Bike-Gràcia, where our technical advisors during the preparation of the trip. They were also the builders of our bikes (piece by piece): two Olov-Bikes. They take care of us and deserve all our respect! Thanks a lot!
Hugs!

Tim i Ousman

Amb el Tim i l'Ousman a Bike-Gràcia